Participerende organisaties en functionarissen

Het WOP vormt in bepaalde opzichten een spilfunctie tussen burgers en partijen die van groot belang zijn voor de wijk zoals gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen, veiligheidsinstanties, handhaving, etc.

Iedere Capelse wijk heeft een eigen gebiedsregisseur die de schakel vormt tussen het WOP en de gemeentelijke instanties. Ook heeft elke Capelse wijk een eigen wijkwethouder die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft. Iedere wijk heeft een eigen buurt- en jongerencoach. In een enkel buurtschap van de wijk kan een kinderwerker of stadsmarinier actief zijn.


Naast de meer bestuurlijke functies van gebiedsregisseur en wijkwethouder speelt ook de wijkagent een rol in elke wijk. De wijkagent werkt vanuit een wijkteam en is het vaste aanspreekpunt voor vragen of problemen van inwoners van deze wijk.

 

Wijkagenten:

Er zijn twee wijkagenten actief de wijk Oostgaade met ieder een specifiek gebied t.w. Oostgaarde-Noord en Oostgaarde-Zuid waarbij de grens wordt gevormd door de Keerkring.

Wijkagenten Oostgaarde

 

Handhaving:

Aanvullend kent Oostgaarde ook ‘vaste’ handhavers.

Contact Handhaving Capelle aan den IJssel

 

Stadsmarinier:

In een aantal buurten zijn de Stadsmariniers actief. Ze zijn een aanspreekpunt voor u als Capellenaar. Acute problemen, zoals woonoverlast en criminaliteit pakken zij aan. Ook worden de Stadsmariniers ingezet bij dreigende incidenten.

Contact Stadsmariniers

 

WelzijnCapelle: 

Het sociaal wijkteam Oostgaarde van Welzijn Capelle biedt ondersteuning, begeleiding, hulp, informatie en advies. Stel je vragen aan de buurtcoach, jongerencoach of maatschappelijk werker. Voor vragen over vrijwilligerswerk is er de vrijwilligerscoördinator; mantelzorgers kunnen terecht bij de mantelzorgcoach; en lukt het je niet zelf problemen met buren op te lossen, dan is er de coördinator buurtbemiddeling. Ook organiseren we allerlei activiteiten voor jong en oud. Vanuit het hart, omdat iedereen er toe doet!

Welzijn Capelle is te bereiken op 010 - 707 49 00 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 - 17.00 uur).
Voor ondersteuning van buurtactiviteiten en aanvragen voor Maak Capelle, neem contact op met buurtcoach via 010-7074900

Buurtcoaches