Participerende organisaties en functionarissen

Het WOP vormt in bepaalde opzichten een spilfunctie tussen burgers en partijen die van groot belang zijn voor de wijk zoals gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen, veiligheidsinstanties, handhaving, etc.

Iedere Capelse wijk heeft een eigen gebiedsregisseur die de schakel vormt tussen het WOP en de gemeentelijke instanties. Ook heeft elke Capelse wijk een eigen wijkwethouder die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft. Iedere wijk heeft een eigen buurt- en jongerencoach. In een enkel buurtschap van de wijk kan een kinderwerker of stadsmarinier actief zijn.


Naast de meer bestuurlijke functies van gebiedsregisseur en wijkwethouder speelt ook de wijkagent een rol in elke wijk. De wijkagent werkt vanuit een wijkteam en is het vaste aanspreekpunt voor vragen of problemen van inwoners van deze wijk. Aanvullend kent Oostgaarde ook ‘vaste’ handhavers


Er twee wijkagenten actief Piet van de Wetering in Oostgaarde-Noord en Niels de Jong in Oostgaarde-Zuid.