Ondersteuning/budget

Het WOP Oostgaarde stimuleert bewoners om met elkaar kennis te maken en contact met elkaar te houden. Dat kan door bijvoorbeeld een straatspeeldag te organiseren of samen de buurt te verbeteren. Een aanvraag daarvoor kan bij het bestuur worden gedaan door te mailen naar: secretaris@wopoostgaarde.nl 

Aanvraag

Geef op het aanvraagformulier aan wanneer de activiteit moet plaatsvinden en omschrijf wat er gaat gebeuren. Vermeld welke bewoners zeker meedoen en ook het aantal te verwachten deelnemers. Het WOP wil graag weten wat de deelnemers zelf gaan doen in het kader van jeugd, ouderen of een ander sociaal cohesieproject.


Eigen inbreng
Wanneer de eigen inbreng van bewoners onvoldoende is aangegeven kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Het geld dat een activiteit kost kunt u opvoeren onder gevraagde bijdrage. De kans dat uw idee wordt uitgevoerd is groter naarmate er meer bewoners aan mee doen en de eigen inbreng groter is. Die eigen inbreng kan met name ook bestaan uit inspanning aan de organisatie van de activiteit. Het bestuur van het WOP bepaalt of de gevraagde bijdrage binnen de doelstelling en de capaciteit van het budget valt en of de bijdrage kan worden toegekend.

Wijkleefbaarheidsbudget

Het Wijkoverlegplatform (WOP) ontvangt van de gemeente Capelle aan den IJssel ieder jaar een budget, het zogeheten wijkleefbaarheidsbudget.

Dit bedrag komt beschikbaar voor lokale activiteiten en evenementen door bewoners in de wijk.

Wilt u in uw directe omgeving activiteiten organiseren en hebt u enige (financiële) steun nodig? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage van het WOP.