Over de wijk

Historie

Oostgaarde is een wijk die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw is ontstaan. Daarvóór bestond het gebied uit weilanden en sloten, te vergelijken met de poldergebieden gebieden die je op verschillende plaatsen nog tegenkomt in de wijde omgeving. De oude sloten zijn bij het ontstaan van de wijk verwerkt in de waterpartijen die kenmerkend zijn voor Oostgaarde en die allemaal met elkaar in verbinding staan en als afwatering fungeren. De start van Oostgaarde bestond uit de bouw van de “Hoeken”, galerijflats die de Capelse horizon bepalen. (Schermerhoek, Purmerhoek en Beemsterhoek). Daarna zijn veel buurten opgezet met eengezinswoningen. De Bergenbuurt is aangewezen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. In de jaren negentig is langs de IJsseldijk de buurt Paradijssel gebouwd, met opvallende woningen.

Oostgaarde nu

Oostgaarde is in het algemeen ruim opgezet met veel groen en waterpartijen, heeft rond de 15.000 inwoners en wordt omsloten door de Capelse wijken Middelwatering en Schollevaar (Ringvaart), de gemeente Zuidplas (Hitlandpark) en de Hollandse IJssel. De woonwijk heeft een eigen winkelcentrum genaamd De Terp. Ten oosten van de wijk ligt het Hitlandbos en ten zuiden de Hollandse IJssel. De wijk heeft naast woonbuurten ook sportvelden en een bedrijventerrein (de Wormerhoek).

Oostgaarde kent 17 buurten

 

 

Buurtnaam (alfabetisch)

inwoners

buurtcontact

1

Amerikaansebuurt

410

 

2

Baaienbuurt

1390

 

3

Beemster en Purmerhoek

1290

 

4

Bergenbuurt

1640

 

5

Dalenbuurt

1930

 

6

De Baronie

910

 

7

Diepenbuurt

930

 

8

Eilandenbuurt

950

 

9

Klaverweide

30

 

10

Klinkert

60

 

11

Molukken en ABC-buurt

790

 

12

Paradijsel

950

 

13

Scandinavische buurt

540

 

14

Schermerhoek

1420

 

15

Sportpark Couwenhoek

?

 

16

Waardenbuurt

1000

 

17

Wormerhoek

?

 

 

Momenteel wordt de Couwenhoek gebouwd op een deel van de locatie van het voormalige sportpark Couwenhoek. Van de Wormerhoek (Rijckevorsel flats) hebben we nog geen recente gegevens.