Het dagelijks Bestuur, leden en commissies

Adres gegevens

Huis van de wijk WOP Oostgaarde

De Linie 5

2905 AX Capelle aan den IJssel

kvk: 77299450

 

Dagelijks bestuur

Naam

Functie

E-mail

Melanie Mossink

Voorzitter

voorzitter@wopoostgaarde.nl

Peter Bruijnzeels

Penningmeester

penningmeester@wopoostgaarde.nl

Linda Hoogerwerf

Secretariaat

secretaris@wopoostgaarde.nl

     

Overige bestuursleden

   

Leo Schoonmade

Communicatie website & social media

communicatie@wopoostgaarde.nl

Elly Kern

Kunst & Cultuur info@wopoostgaarde.nl

Roelof de Jonge

Maak Capelle / wijkschouw

info@wopoostgaarde.nl

Jay Gayadin Maak Capelle / Garagebox info@wopoostgaarde.nl
John Brasser  Ondersteunend info@wopoostgaarde.nl
     

Ondersteuning

Astrid Keerveld

WelzijnCapelle

a.keerveld@welzijncapelle.nu
06 2434 1307

     
     

 

Commissies & Werkgroepen

Werkgroep Promo & Communicatie

Linda en Leo  (ondersteunend bestuur)

 

Werkgroep Maak Capelle/ Denk Doe Mee Fonds

Peter, Roelof, Wil , Jay

 

Werkgroep Opgavegericht Werken

Jay

 

Werkgroep Wijkschouw

Roelof, Peter, WIl, Jay

 

Werkgoep Rommelmarkt

 Peter, Melanie

 

Werkgroep Garagebox

 Wil. --vacant--

 

Werkgroep Halloween

 Karina

 

Werkgroep AED

Peter, Roelof

 

Werkgroep OT Eenzaamheid

 Jay

 

 Werkgroep OT Buitenruimte

 -

 

 Werkgroep OT Schoolverlaters

 -

 

 Werkgroep Breedoverleg 

-

 

 Kascommissie

 -

 

 Contactpersoon IMPact Plus

-

 

 Transformatiebeheersplan Terp 

-

 

 

 -