Het dagelijks Bestuur, leden en commissies

Adres gegevens

Huis van de wijk WOP Oostgaarde

De Linie 5B

2905 AX Capelle aan den IJssel

kvk: 77299450

 

Dagelijks bestuur

Naam

Functie

E-mail

Melanie Mossink

Voorzitter

voorzitter@wopoostgaarde.nl

Peter Bruijnzeels

Penningmeester

penningmeester@wopoostgaarde.nl

Arjan de Braal

Secretariaat

secretaris@wopoostgaarde.nl

     

Overige bestuursleden

   

Leo Schoonmade

Promo, website & social media

communicatie@wopoostgaarde.nl

Elly Kern

Kunst & Cultuur info@wopoostgaarde.nl

Roelof de Jonge

Maak Capelle / wijkschouw

info@wopoostgaarde.nl

Jay Gayadin Maak Capelle / Garagebox info@wopoostgaarde.nl
John Brasser  Ondersteunend / Garagebox info@wopoostgaarde.nl
Sarah Lownds  Ondersteunend / Halloween info@wopoostgaarde.nl

Ondersteuning

Astrid Keerveld

WelzijnCapelle

a.keerveld@welzijncapelle.nu
06 2434 1307

     
     

 

Commissies & Werkgroepen

 

 

 

Werkgroep Maak Capelle

Peter, Roelof, Wil , Jay, Arjan

 

Werkgroep Ontmoeting

Peter, Melanie

 

Werkgroep Wijkschouw

Roelof, Peter, Wil, Jay

 

Werkgoep Rommelmarkt

Peter, Melanie

 

Werkgroep Garagebox

Wil. John

 

Werkgroep Halloween

Sarah, Jaimy

 

Werkgroep AED

Peter, Roelof

 

Werkgroep Betrokkenheid

Melanie , Arjan 

 

 Werkgroep Promo &Communictie

Elly, Sarah, Leo

 

 Werkgroep Breedoverleg

Peter, Melanie

 

 Werkgroep Biodiversiteit

Melonie, Arjan

 

 

 -

 

 

-

 

 Transformatiebeheersplan Terp 

Peter, Melanie

 

 

 -