Colofon

Op alle getoonde opnamen berust het copyright bij Ton Schuring en Anne-Marie Höppener.

Foto's van de wijk: Ton Schuring

Foto's vanaf de flat: Anne-Marie Höppener

Verveelvuldiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotgrafen is strafbaar.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht.

Auteursrechten op foto's - 10 geboden
 

  • Respecteer de auteursrechten op foto's.
  • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.
  • Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven.
  • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
  • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  • Let op de rechten van anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.