Nieuws

Het WOP zoekt contactpersonen

Het bestuur is zich goed bewust van het feit dat zij voor een flink deel afhankelijk is van de steun van de wijkbewoners. Zo zouden we graag voor elke buurt iemand hebben die nieuws vanuit een buurt wil doorgeven aan het WOP bestuur zodat dit kan worden meegenomen op de website en soms via een melding over de wijk kan worden verspreid. Meld je aan als buurtcontactpersoon. We denken met name aan diegene die bijvoorbeeld een buurtapp coördineert. Het kost nauwelijks tijd maar kan een belangrijke functie vervullen.

22-05-2018  

Nieuwe impuls voor het WOP

Het WOP was in de afgelopen periode weinig actief vanwege tekort aan bestuursleden. Bestaande 2 bestuursleden moesten de taken uitvoeren naast een drukke baan en zouden graag die taken willen overdragen. Kortgeleden hebben een aantal wijkbewoners zich bereid verklaard om de bestuurstaken over te nemen. 

11-05-2018