Nieuws

Preventie_Oostgaarde

Het is in ieders belang uw buurt veilig te maken en te houden.

Ook in Capelle-Oostgaarde wordt er wel eens ingebroken.

21-12-2018

Samenvatting bewonersbijeenkomst 29 november 2018

Bewonersbijeenkomst  

Op donderdag 29 november 2018 was er een bewonersbijeenkomst van het WOP Oostgaarde in de ontmoetingsruimte van de sporthal in onze wijk.                             wop

18-12-2018

Planning Wop buurtbijeenkomsten 2019

Locaties worden nader bepaald

 

Naam overleg Geplande data Geplande tijdstip
WOP Oostgaarde Donderdag 21-2-2019 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 16-5-2019 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 26-9-2019 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 14-11-2019 20.00 – 22.00 uur
   

 

04-12-2018  

Denk en doe mee fonds

Vanaf donderdag 8 november is het voor het Capellenaren en Capelse organisaties mogelijk om voor een maatschappelijk initiatief ondersteuning aan te vragen bij het Denk & Doe mee!-fonds. De ondersteuning kan bestaan uit onder meer financiële middelen, hulp bij het uitwerken van een plan, het aanvragen van vergunningen of het netwerken met andere Capelse initiatiefnemers. Capellenaren met een initiatief kunnen een bijdrage vanuit het Denk & Doe mee!-fonds aanvragen via www.denkendoemeefonds.nl.

09-11-2018  

Het WOP zoekt contactpersonen

Het bestuur is zich goed bewust van het feit dat zij voor een flink deel afhankelijk is van de steun van de wijkbewoners. Zo zouden we graag voor elke buurt iemand hebben die nieuws vanuit een buurt wil doorgeven aan het WOP bestuur zodat dit kan worden meegenomen op de website en soms via een melding over de wijk kan worden verspreid. Meld je aan als buurtcontactpersoon. We denken met name aan diegene die bijvoorbeeld een buurtapp coördineert. Het kost nauwelijks tijd maar kan een belangrijke functie vervullen.

22-05-2018  

Nieuwe impuls voor het WOP

Het WOP was in de afgelopen periode weinig actief vanwege tekort aan bestuursleden. Bestaande 2 bestuursleden moesten de taken uitvoeren naast een drukke baan en zouden graag die taken willen overdragen. Kortgeleden hebben een aantal wijkbewoners zich bereid verklaard om de bestuurstaken over te nemen. 

11-05-2018