Doel van het Wijk Overleg Platform

Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om lokaal te komen tot een breed gedragen en structurele vorm van samenwerking tussen inwoners van Capelle aan den IJssel en andere wijkbelanghebbenden.
 

Het WOP is het platform voor de wijk, waar onderwerpen besproken worden die de bewoners van de wijk aangaan. Door middel van het organiseren van wijkbijeenkomsten (WOP-vergaderingen) waar zowel bewoners als professionals uit de wijk, zoals jongerenwerk, opbouwwerk, politie, Havensteder, belanghebbenden en ambtenaren van de gemeente bij aanwezig zijn, krijgen bewoners een eigen stem.


Het WOP Oostgaarde vervult zestal functies:

  • Beheer van het wijkleefbaarheidsbudget;
  • Organisatie van diverse activiteiten;
  • Recht op gevraagd en ongevraagd gekwalificeerd advies;
  • Verbinder via wijkcommunicatie;
  • Antenne voor de gemeenteraad voor specifieke wijkaangelegenheden;
  • Gelijkwaardig wijkpartner in het Breed Overleg met werkgevers, ondernemers, winkeliers, wijkgerichte functionarissen, MT- en directieleden vanuit maatschappelijk middenveld, buurtcoach, gebiedsregisseur en wijkwethouder.


Iedere Capelse wijk heeft een eigen wijkcontactfunctionaris die de schakel vormt tussen het WOP en de gemeentelijke instanties. Ook heeft elke Capelse wijk een eigen wijkwethouder die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft.

Naast de wijkcontactfunctionaris en de wijkwethouder speelt ook de wijkagent een rol in elke wijk. De wijkagent werkt vanuit een wijkteam en is het vaste aanspreekpunt voor vragen of problemen van inwoners van deze wijk.

Gemeenteraadsleden kunnen de WOP-vergaderingen bezoeken of zich laten vertegenwoordigen om op de hoogte te blijven.

Voorafgaand aan elke WOP-vergadering hebben de wijkwethouder, de wijkcontactfunctionaris en de wijkagent spreekuur.