Visie Schollebos augstus 2020

Beste stakeholders,

 

We hebben met zijn allen in het afgelopen halfjaar een mooi traject doorlopen. Iedereen heeft meegedacht over de toekomst van het Schollebos en we hebben uiteindelijk een mooie visie neergelegd die ook door het college en de gemeenteraad goed is ontvangen. Op 13 juli heeft de gemeenteraad met een unaniem besluit de visie vastgesteld. Hier kunnen we trots op zijn! We willen jullie dan ook hartelijk danken voor de mooie samenwerking en jullie belangrijke bijdrage.

 

Hoe gaan we nu verder?

Nu de visie er ligt gaan we verder met het ontwikkelen van het beheer- en actieplan. We zullen hier na de vakantieperiode mee starten. De visie wordt uitgewerkt naar concrete maatregelen en projecten.

Ook hiervoor willen wij jullie vragen weer je bijdrage te leveren. Over de exacte vorm wordt nu nog nagedacht, ook in relatie tot de beperkingen die het (oplaaiende) Corona-virus met zich meebrengt.

 

De komende maanden houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in het Schollebos via de nieuwsbrief en via de projectenpagina op

www.capellebouwtaandestad.nl/schollebos

Stadsdeelpark "Het Schollebos" is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners gebruikt. Het stadsdeelpark is nu ruim 40 jaar oud en in een nieuwe fase terecht gekomen. Daarbij is de vraag hoe we verder gaan met het gebruik, behoud en onderhoud van het Schollebos. Samen met inwoners, belanghebbende organisaties, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Gemeenteraad en de Jongerenraad werken we aan een toekomstbeeld en een uitvoeringsplan voor het Schollebos.
www.capellebouwtaandestad.nl

. De eerstvolgende nieuwsbrief wordt eind augustus verstuurd.

 

 

Hartelijke groet,

 

 

 

Johan van Zijl

 

 


vorige pagina