Update Schollebos april 2020

 

 

Verslag

Betreft

 

Samenvatting gesprekken stakeholders conceptversie Visie Schollebos

Datum

 

20 april 2020

Hier leest u een samenvattend verslag van de opmerkingen welke wij hebben mogen ontvangen van de stakeholders op het eerste concept van de Schollebos visie. Dat betekent dat de grootste aandachtspunten per stakeholder zijn benoemd.

Wij willen jullie nogmaals bedanken voor jullie bijdrage, feedback en positieve reacties. Ondanks de korte reactietijd hebben jullie ons voorzien van waardevolle informatie. Wij hebben een afweging gemaakt in relevantie per opmerking en zo bepaald of deze meegenomen wordt in de visie. Het groot deel van de opmerkingen is direct meegenomen in de visie. Een ander aantal opmerkingen komen later in het beheer- en actieplan goed van pas.

 

Zijn er nog verdere vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de gesprekken of dit verslag. Dan vernemen wij dat graag.

 

Rita van Geersbeek – Betrokken bewoner

Rita vindt het een herkenbaar stuk en ziet de besproken onderwerpen duidelijk terug komen in de visie.
Ze wil graag dat er nog iets gezegd wordt over de kleinere evenementen, vooral over geluidsoverlast na 22.00.

 

WOP Schollevaar
Het WOP Schollevaar geeft aan dat er nog geen onderscheidt wordt gemaakt in de basisprojecten en wensprojecten.

 

Centrum voor Natuur en Milieueducatie de Hooiberg

Het Centrum voor Natuur en Milieueducatie de Hooiberg geeft aan dat er een mooi concept ligt. Wel willen ze bijvoorbeeld dat we nog eens goed naar de natuurvriendelijke oevers en beschoeide oevers in het ontwerp, nu lijkt het alsof er veel NVO verdwijnt en hierdoor opnieuw beschoeid moet worden. Bij de parkingangen (dichtbij school) is het belangrijk dat natuureducatie plaatsen duidelijk naar voren komt. Er is behoefte aan een kaart van de huidige situatie.

 

Edith Stuivenberg – Bomenstichting Capelle aan den IJssel

Edith geeft aan dat het fijn zou zijn als we werken met een begrippenlijst waar de moeilijke begrippen worden toegelicht. Verder geeft ze aan het inhoudelijk écht nog niet eens te zijn met de visie rondom het onderwerp natuur en bos en de wijze waarop het bos naar de hand van de beheerder wordt gezet. Het gaat haar ook om hoe de dingen zijn geformuleerd, welke volgens haar onjuist zijn. Ze wil dieper ingaan op de theorie en uitwerking dan er in de huidige visie wordt gedaan.

 

WOP ’s-Gravenland
WOP ’s-Gravenland gaf aan graag te willen vastleggen dat er niets meer van de huidige grootte van het Schollebos afgesnoept kan worden. Daarnaast vinden zij het begrip stadslandbouw te ruim voor het Schollebos. Ook hebben zij zorgen over de ruimte die er gelaten wordt voor evenementen.

 

Volkstuinvereniging Nut en Genoegen

Ook de volkstuinverenging geeft aan behoefte te hebben aan een kaart met de huidige situatie. Ze willen dat in het ontwerp beter wordt aangegeven dat de bomen aan de Zuidzijde worden weggehaald, maar dat de bomen aan de andere kant van het fietspad (van de woningen) wél blijven staan.

 

 

 

Matheo Mourik – Betrokken bewoner

Matheo wil graag duidelijk in de visie zien wat we doen met de materialen welke vrijkomen vanuit het kappen van bomen en dat het belangrijk is dat deze zoveel mogelijk in het gebied blijven. Verder is hij erg te spreken over het stuk.

 

Corrie Scheffer – Betrokken bewoner

Corrie geeft aan dat ze het een fantastisch stuk vindt welke ze met veel plezier heeft gelezen. Ze heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen.

 

Stichting Natuurvrienden Schollebos
SNC geeft aan positief te zijn over de visie. Wel hebben ze nog een aantal aandachtspunten rondom de grondtypes in het Schollebos. Ook geven ze een aantal concrete opmerkingen op het ontwerp. Zoals o.a. de oevers van de broedende ijsvogel welke nu niet het juiste type groen krijgt.
Een aantal bossen welke nu als broekbos worden beschouwd, zijn helemaal niet zo nat. Een oplossing kan zijn om een derde type bos te introduceren welke dit drogere bosgedeelte beschrijft. Verder opperen ze om bij de skatebaan bosplantsoen te plaatsen in plaats van gras.

WOP Schenkel
WOP Schenkel geeft aan dat er goed is omgegaan met de gegeven input. Ze vinden dat de recreatieve- en educatiefunctie van het park duidelijk aan bod komt. Maar er niet vergeten moet worden dat het park ook veelal wordt gebruikt als fietsroute om van wijk naar wijk te gaan of van Noord naar Zuid, of Oost naar West. Dit is nu nog niet terug te zien in de visie. Daarbij zien ze ook graag aangeven dat slik rondom fietspaden ook een probleem is. Ook zien ze vissen als activiteit graag toegevoegd worden.


Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Ze zijn onder de indruk van de kwaliteit van de visie, zeker het flexibel waterpeil welke hydrologisch inhoudelijk goed klopt. Een inhoudelijke kanttekening welke ze maken is dat er staat dat het flexibel waterpeil een ambitie is van het Hoogheemraadschap. Dit is een gezamenlijke ambitie van het Hoogheemraadschap én de Gemeente, vastgelegd in het document ‘Stedelijke waterplan’.

 

 


vorige pagina