Project Schollebos verslag 4 feb 2020

4 februari 12:00 heb ik een kennismakingsgesprek gehad met Linde Nouwens (ontwerp- en ingenieursbureau Kragten).

Mijn taak en inbreng als vertegenwoordiger WOP Oostgaarde zie ik als doorgeefluik informatie aan bewoners van Oostgaarde.

Het viel me op dat er weinig of niets in de media werd gemeld van het plan om 53% van de bomen in het Schollebos te kappen.

Hierin zal verandering plaatsvinden waarbij alle WOP's een rol kunnen spelen. Alle WOP's zijn inmiddels benaderd.

Momenteel verkeert het project in voorbereidende fase en een duidelijke visie, wat er met het Schollebos moet gaan gebeuren, moet vòòr de voorjaarsnota gereed zijn.

Pas als de raad, tijdens de voorjaarsnota, een besluit heeft genomen zullen de uiteindelijke werkzaamheden starten, daarbij rekening houdend met regelgevingen (o.a. broedseizoen).

Verwacht dat het een lang traject (jaren) zal worden en is afhankelijk van de wensen en financiële

middelen.

Gepoogd zal worden om veel werkzaamheden in het na- en winterseizoen te laten plaatsvinden.

Ik heb, aan de hand van reacties van bewoners, aangegeven dat men wenst dat de jaarlijkse evenementen (zo als dag van het park etc) doorgang blijven vinden en de wens betere verlichting van de paden die het bos doorkruisen.

Op korte termijn zullen er bijeenkomsten, z.g. Werkplaats Visievorming Schollebos, worden gehouden voor vertegenwoordigers van de belangenverenigingen.

Deze zullen plaatsvinden op 10 februari van 18:30-22:00 en op 12 februari van 16:00-22:00 in het

gemeentehuis

Tijdens het kennismakingsgesprek heb ik aangegeven dat ik gedurende de zomermaanden (april tot eind september) niet, of minder, beschikbaar ben voor deelname bijeenkomsten maar wel bereikbaar ben en graag geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen.

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen zich nog opgeven bij secretariaat@kragten.nl

Leo

5 februari 2020

ps: inmiddels contact gezocht met de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel die op de

hoogte is en vertegenwoordigd is in het project.

 


vorige pagina