Notulen WOP buurtbijeenkomst 14 november 2019

Notulen WOP bewonersbijeenkomst Oostgaarde.

Datum 14/11/2019

Aanvang 19.30

Locatie: De Oosterkerk, Vallei 2.

 

Inloop met Marc Wilson en Wijkagent en Handhaving.

 

Opening & mededelingen:

Peter opent de bijeenkomst.

Vermeldt het e mailadres voor de kerstbomenactie:

Kerstbomen.oostgaarde@gmail.com

Er zal een kleine Mutatie op de agenda plaatsvinden.

Bert Heemskerk doet een kort woordje over veiligheid.

Update: wijk Oostgaarde wordt iedere 4 jaar vernieuwd. April is het begin voor een lopend jaar.

De Raad kijkt wat er in de wijk nodig is. Stadsmarinier gevraagd om advies met andere partijen.

specifieke kenmerken voor Oostgaarde:

  1. burgernet uitbreiden en stimuleren, effectief middel meer mensen bereiken en evt pakkans groter. Iemand van burgernet in 2020 bij WOP
  2. ouderen, babbeltrucs (zoals bloedprikken) criminelen worden steeds slimmer. Investeren in trainingen voor ouderen om dit te ondervangen.
  3. ondernemers in Winkelcentrum de Terp. Trainen in herkennen criminaliteit.
  4. SOS on tour specifiek in deze wijk (havensteder, buurtpreventie) op bezoek in de buurt. Flexibele teams die rondlopen begin 2020 organiseren.

 

Vraag vanuit de zaal: ouderen voelen zich relatief veilig in de wijk. bijeenkomst afgelopen dinsdag 12/11 Enquête ingevuld is het een idee om dit te combineren?

Deze periode van het jaar veel deur aan deur verkoop van bijv. oversluiten energiecontract, collectes voor goede doel is natuurlijk een unieke methode om criminaliteit in de hand te werken.

Vraag vanuit de zaal: omgeving de Terp s avonds onveilig (qua gevoel), gaan stadsmarinier en wijkagent geheel in de gaten houden? Cameratoezicht verbeteren wordt aangegeven. AVG is hier van toepassing dus grijs gebied.

 

 

Gemeente over Armoede (Marjan Korsten):

Afdeling samenleving en schuldenbeleid.

Cijfers, aanpak, informatie, mogelijke rol WOP, behoefte vanuit WOP.

armoede = weinig geld en schulden is niet enige. Achterstand op andere terreinen, zoals huisvesting, vrijetijdsbesteding, werkloosheid. opleidingsniveau, gezondheid & welzijn.

omvangrijke problematiek, veel huishoudens in capelle in lagere inkomensgrens.

Minima huishoudens cijfers 2019 (armoedemonitor). in vergelijk tot 2015/2017 is er een lichte daling te zien. 12,5% totaal huishoudens in capelle. verschil tussen Oostgaarde zuid en noord. aantal bijstandsgerechtigden loopt terug, sloop van De Hoven is ook van belang.

kinderen tot 18 jaar in minimahuishoudens is iets afgenomen ivt 2015/2017. Nog steeds verschil Oostgaarde zuid en noord waarvan noord hoger scoort dan zuid.

Aanpak beleid gemeente capelle Budget/beleidskader:

3 V s (voorkomen, verhelpen, verminderen)

4 lijnen: meer preventie en vroegsignalering, meer samenhang en afstemming, versterking schuld aanpak, vergroten betrokkenheid.

www.capelleaandenijssel.nl/geldtips

Hulpverlening, budgetmaatjes. etc

Vreedzame wijk (Isabelle v/d Berg):

Kinder Buurtcoach belang van de kinderen in Oostgaarde.

*Binnenkomer (stellingen voor actieve deelname)

agenda:

*waartoe voeden wij op, wat zien we om ons heen. Verloedering, agressie, antisociaal, meer op individu gericht, normen & waarden. we worden mondiger waardoor respect op een lager pitje komt te staan.

*vreedzame school, democratie leren, vaardigheden meegeven. Micha de Winter heeft onderzoek hierin gedaan, actief burgerschap wet in 2018 aangescherpt

Programma op scholen bestaande uit 5 pijlers.

*vreedzame wijk, empathie, opvoeding vanuit de ouders, taal wijze van spreken onderling. cognitieve vaardigheden.

*stand van zaken Oostgaarde, Purmerhoek ¨gedag zeggen¨ is maar een kleine moeite, maar zo raakt een kind vertrouwd met cognitieve vaardigheden. allemaal dezelfde taal spreken. 3 peilers gerelateerd aan de wijk: sociale vaardigheden, conflicthantering, verantwoordelijkheden. 3 jaar geleden begonnen met vreedzaam.

*afsluiter: wat ga jij doen om de wijk vreedzamer te maken. Gedicht van Remco Moet.

 

Buurtbemiddeling (Pam van Rooijen): Marcel Nanne

 

2de pijler van de wijk, conflicthantering: vraag- wie heeft er al een keer mee te maken gehad. sinds 2005 buurtbemiddeling actief in Capelle. vrijwilligers, problemen zoals geluid, erfafscheiding, vuil etc. cijfers 2018, 150 meldingen 70% positief resultaat. Binnen capelle 17 bemiddelaars.

Marcel vertelt wat over de praktijk , onenigheid in de wijk, thema hoe gaan we met elkaar om. er zijn uiteraard conflict situaties die we behandelen. Persoonlijke benadering in gesprek met de buren.

Als er langs de deur gegaan wordt is ontvangst altijd hartelijk. Altijd extra informatie als je bij meerdere buren informatie inwint. Kunnen niet dwingen.

 

Afsluiting en Peter vraagt of iemand van de Molukse gemeenschap nog iets wilt zeggen.

Nonna van de kerk meldt over situatie in Molukken aardbevingen en nu tsunami. Actie binnenkort gestart vraag: graag helpen. Giro 555.

 

 

 

21.45 Einde bijeenkomst


vorige pagina