Nieuwe impuls voor het WOP

Het WOP was in de afgelopen periode weinig actief vanwege tekort aan bestuursleden. Bestaande 2 bestuursleden moesten de taken uitvoeren naast een drukke baan en zouden graag die taken willen overdragen. Kortgeleden hebben een aantal wijkbewoners zich bereid verklaard om de bestuurstaken over te nemen. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:

Voorzitter


Secretaris


Penningmeester


Ondersteunende bestuursleden:


vorige pagina