Concept Transitievisie Warmte.December 2021

Concept Transitievisie Warmte ter inzage

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil Nederland de uitstoot van CO2 fors verlagen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken hoe Nederland dit gaat doen. Onder andere door te zorgen dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Want bij het verbruik van aardgas komt CO2 vrij. De overstap van het gebruik van aardgas naar duurzame energie voor verwarmen, warm water en om te koken heet de warmtetransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen. De concept Capelse Transitievisie Warmte is op 7 december 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en ligt van donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 ter inzage. 

 

Concept Transitievisie Warmte

 


vorige pagina